หลักสูตร Power of Project Management

รหัสหลักสูตร: 67461

จำนวนคนดู 206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Power of Project Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง, โครงการใดๆ ที่มีการริเริ่มและพัฒนาขึ้นมา ล้วนปรารถนาให้ประสบความสาเร็จในชิ้นเชิงบนโลกธุรกิจ อีกทั้งต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงให้ได้อย่างชัดเจน. ศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์ มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี, มนุษย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นการบริหารโครงการยุคดิจิตอล จึงมีการนาเรื่องของ Agile เข้ามาประยุกต์เพื่อจะช่วยได้ครอบคลุมทั้งตลาด, ธุรกิจ, การลงทุน, ทีมงาน เพื่อให้ทุกโครงการประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการนาศาสตร์ทางด้าน Agile มาประยุกต์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพละทรงพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่า Power Of Project Management ซึ่งทีมงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

จะได้แสดงมุมมองและรับผิดชอบในเนื้องานเพื่อผนวกรวมให้เกิดความสาเร็จ ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
•บรรยายเรื่อง ศักยภาพของ Agile Team กับการบริหารโครงการและธุรกิจ

•ความสาคัญของ Agile เพื่อทาให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

•เข้าใจแนวคิดการทางานแบบ Agile

•Agile Project Management บริหารโครงการ ลดผิดพลาด วัดผลได้

•บรรยายเรื่อง เจาะลึกการบริหารองค์ยุคใหม่ Project Management

•ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการอย่างมีหลักการและไม่มีหลักการ

•วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)

•แผนงานกับการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

•บรรยายเรื่อง หลักการและเทคนิคสาหรับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

•เทคนิคในการเอาชนะอุปสรรคและการบริหารความเสี่ยง

•หลักการบริหารโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

Workshop: การใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการของตัวเอง

•บรรยายเรื่อง The Agile Team & Tools ในการปรับแผนบริหารโครงการ

•กระบวนการบริหารด้วย Agile Role & Responsibility

•การวางแผนโครงการ (Planning Process)

•การดาเนินการโครงการ (Executing Process)

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Power of Project Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารองค์, Agile, การบริหารโครงการ, Project Management, การบริหารความเสี่ยง, Agile Role

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด