ทักษะการนำเสนอให้ตรงประเด็นและโดนใจด้วยเทคนิค S.M.Art Pitch & Story Telling รุ่นที่ 2

จำนวนคนดู 408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในโลกแห่งยุคดิจิทัล และการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นในทุกวันนี้ ด้วยสิ่งเร้าต่างๆ อาทิเช่น ข้อความต่างๆในมือถือ ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาหาอย่างมากมาย พร้อมที่จะดึงดูดความสนใจจากคู่สนทนา หรือ ผู้ฟัง (ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เป็นต้น) ได้ตลอดเวลา อีกทั้งเวลาที่มีจำกัด ทำให้ในบางครั้ง ไม่สามารถที่จะอธิบาย ถ่ายทอด หรือ นำเสนอ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ เทคนิคการนำเสนอที่กระชับ ตรงประเด็น ตรงใจผู้ฟัง จึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ S.M.Art Pitch & Story Telling จึงเป็นหลักสูตรที่ได้รวมรวบ หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอให้กระชับ ตรงประเด็น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความถนัดของแต่ละคน

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอด้วย S.M.Art Pitch & Story Telling

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะการนำเสนอ

- เพื่อให้แลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน

Sponsored
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis

หลักการและเหตุผล           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขาย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making

หลักการและเหตุผล    บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอ, Story Telling, Pitch, Presentation, เทคนิคการนำเสนอ, ทักษะการพูด