registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่งจูงใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน

จำนวนคนดู 15 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่งจูงใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 มกราคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัส

2.ได้ทราบเทคนิค เครื่องมือ กลยุทธ์ใหม่ๆ และแนวโน้มทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี การกำหนดแผนการจ่ายผลตอบแทน และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ เช่น การสร้างความภักดีผูกพันบุคลากร (Employee Engagement) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Performance Development and Planning)


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Update และ Share สถานการณ์การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

2.วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2019-2020

3.กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง

-กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร

4. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี? จากอดีตสู่ปัจจุบันและมองไปในอนาคต

5. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม (Win-Win)

              - ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน

              ประจำปี

              - การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

             - เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ

6. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

              - การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ

              - การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับ

                 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร ?

7. ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

              - กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน

              - กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

              - กรณีปัญหาจากการกำหนด Forced Ranking ผลงาน

              - หากไม่กำหนด Forced Ranking ผลงาน จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?

 - หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมีวิธีการ

    ปรับค่าจ้างอย่างไร ? ฯลฯ

8. สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ ถาม – ตอบไขปัญหาที่นักบริหารและ HR อยากรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะ


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ

2.ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

3.ผู้จัดการและผู้บริหารระดับกลางในสายงานต่างๆ

4.หัวหน้างานที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมงาน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,000.00 บาท หมายเหตุ เลือกรับสิทธิโปรโมชั่นสำหรับองค์กรที่สมัครอบรมเป็นกลุ่ม

  โปร 1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 4,700 บาท/ท่าน หรือ

  โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 คน ชำระค่าบริการเพียง 4 คน เท่านั้นในราคา 5,000 บาทต่อคน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :063 1464644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่งจูงใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจ่ายโบนัส, เทคนิคการปรับเงินเดือนประจำปี, HR, กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำ
PR & CORP. COMM SPECIALIST  นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรชำนาญการพิเศษ
25000บาท
หลักสูตรนี้จะให้ทักษะสำคัญในงานที่รับผิดชอบและต้องทำได้ดี สำหรับ PR เช่น การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ การจัดงาน การวางแผน และการรายงานผลอีกทั้งยังมีการแก้ปัญหาวิกฤตอีกด้วย
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
3900บาท
อบรมโดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
3500บาท
รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน เตรียมรับมือกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หากปฏิบัติตามไม่ถูกต้องมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ!!!
ผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น +++ (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Microsoft Excel for Database & Special Functions
7800บาท
วันที่ 1 : เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ / วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
Sales Management : การบริหารการขาย
8700บาท
การบริหารการขาย sales management คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี
5029บาท
• นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ • นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ