หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการเเละเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่ ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดของการบริหารจัดการแต่ละแบบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำห

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเรียนรู้หลัก :

พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุ

และทรัพยากรองค์กร

กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean)

1 : หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

    O ปัจจัยการผลิต (Input)

    O กระบวนการผลิต (Process)

     O ผลผลิต (Output)

2 : การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ

O ประเภทของการพยากรณ์

O ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

O กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล

3 : การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

O กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

O การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

O การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ

4 : การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

   O แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

   O ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

5 : เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

O ระบบของ MRP

O ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

6 : กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม

O เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

O เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

7 : กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

O การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

8 : การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

Sponsored
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)