ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 พฤษภาคม 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 86 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เพื่อให้การ ที่มีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ "อินเตอร์เน็ต (IoT:Internet of Things)" ดังนั้น ในองค์กรต่างๆ ย่อมต้อง "เรียนรู้" และ "ปรับตัว" ก้าวเท้าให้ทันกับยุคสมัยที่เรียกว่า "Marketing 4.0" 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•เข้าใจหลักการใหม่ๆในทำการตลาดและการขายยุค 4.0

•เรียนรู้แนวทางจากกรณีศึกษาการทำการตลาดและการขายขององค์กรชั้นนำระดับโลกในยุค Digital Economy


หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาคที่ 1: กลยุทธ์การตลาด

•จากอดีต - ปัจจุบัน : สี่ยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลกับการตลาดและการขายอย่างไร

•การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ในมิติต่างๆ ดังนี้

 1.ด้านข้อมูลข่าวสาร3.ด้านการจับจ่าย

 2.ด้านสังคมการสื่อสาร4.ด้านการใช้ชีวิต

•4C.:กรอบการทำตลาดยุค 4.0 ประกอบด้วย

 1.Content BasedMarketing3.Connection Based Marketing

 2.Customer Based Marketing4.Comment Based Marketing

•3P.:Profile-Preference-Profit กระบวนการทำตลาดบน Platform ของ IoT :Internet of Things"


ภาคที่ 2: กลยุทธ์การขาย

•การวิ่งผลักสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ "ไม้หนึ่งคือการตลาด" สู่ "ไม้สองคือการขาย" ต้องทำอะไรและทำอย่างไร

•Sales Innovation Techniques ยุค 4.0 คืออะไรและทำอย่างไรให้ได้ผล

•การสื่อสารการขาย "แบบ Story Telling Techniques" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

•"The Killer Sales Messages" ทาง Internet ทำอย่างไร เชิญชวนโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจและสั่งซื้อ (ฝึกปฏิบัติ)

•การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วย "interactive Stimulation" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

•การติดตามลูกค้าด้วย "Sales Follow" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

เหมาะสำหรับ :

•ฝ่ายการตลาด การขายและผู้สนใจ


Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานการตลาด พนักงานขาย ผู้สนใจเกี่ยวการทำตลาด-การขายสมัยใหม่
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

รวมเอกสาร อาหารกลางวัน เครืองดื่มชา-กาแฟ 2 มื้อแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด-การขาย 4.0
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณมีโปรเจกเงินล้าน เป็นนักธุรกิจ, SMEs, Startup แต่นำเสนอไม่ได้ คุณอาจพลาดโอกาส ที่สำคัญที่สุดในชีวิต
การจัดการระบบในองค์กร
8500บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างระบบบริษัทว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ในการบริหารจัดการองค์กรและการวางแผนธุรกิจเป็นอย่างไร เพราะเนื้อหาที่จะสอนคือประสบการณ์ตรงที่อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์ ได้ทำงานกับบริษัทข้ามชาติ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM)
3900บาท
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคง เจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลติภัณฑ์ และบริการของตนมีคณุภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ
3900 บาท(ราคาไมบาท
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอ
ปั้นธุรกิจ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาสทอง สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ที่กำลังมองหาแนวทางการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้าจ
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
3900 บาท(ราคาไมบาท
ในการทำการค้าต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมุ่งเน้นเรื่อง เอกสารมากกว่าตัวสินค้าที่ซื้อขายกัน สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) ได้กำหนดกฏระเบียบต่างๆ ออกมาบังคับใช้ โดยเนื้อหาจะเป็นข้อความคล้ายตัวบทกฏหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จึงมัก