ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า

จำนวนคนดู 94 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 29 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในทางจิตวิทยา เชื่อว่า “ลักษณะหรือสไตล์ของลูกค้า” คือ “สาระสำคัญในการวิเคราะห์และปรับตัวให้คนขายกับลูกค้าเข้ากันได้ดี” ดังนั้น “การมีเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่น” ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ลูกค้า จึงเป็น “เทคนิคหนึ่ง” ที่ช่วยให้ “สถิติการขาย” ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น


สิ่งที่คุณจะได้รับ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

•มีหลักการในการเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์

•เรียนรู้วิธีในการปรับเปลี่ยนตนเองและเทคนิคการขายที่ยืดหยุ่นให้ปิดจบการขายที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม :

•หมวด:การรู้จักประเภทของลูกค้า ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ Myers-Briggs Type Indicator

- 1.การวางตัว : แบ่งเป็น แบบเข้าสังคม (Extraversion) กับ แบบเก็บตัว (Introversion)

       - 2.การรับข้อมูลข่าวสาร : แบ่งเป็น แบบได้สัมผัส (Sensing) กับ แบบใช้สัญชาตญาณ (Intuition)

       - 3.การตัดสินใจ : แบ่งเป็น แบบใช้เหตุผล (Thinking) กับ แบบใช้ความรู้สึก (Feeling)

- 4.การใช้ชีวิต : แบ่งเป็น แบบระเบียบแบบแผน (Judging) กับ แบบยืดหยุ่น (Perceiving)

•หมวด:การนำเสนอขาย

- 1.การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วย “เทคนิคตะเกียง L-A-M-P”

- 2.การวิเคราะห์แรงจูงใจในการซื้อ แยกเป็น

     2.1.แรงจูงใจส่วนตัว (Personal Buying Motive)

     2.2.แรงจูงใจส่วนงาน (Practical Buying Motive)

- 3.การนำเสนอขาย ตามสไตล์ลูกค้า 4 แบบหลัก 16 แบบย่อย ดังรูปประกอบ

- 4.การจับสัญญาณการตัดสินใจ ด้วย “ภาษาที่ไร้เสียง” และ หลัก 3L.

- 5.การรับมือกับอุปสรรค และปิดการขาย ด้วยเทคนิคจิตวิทยา เช่น

     5.1.เทคนิคปักหมุด

     5.2.เทคนิคพลิก-ค้น-พบ

     5.3.เทคนิคเพนดูลัม

- 6.การต่อตลาดและขยายโอกาส ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น

     6.1.เทคนิค Get Member

     6.2.เทคนิค Get Points

     6.3.เทคนิค After Sales Market

•หมวด:การเพิ่มยอดขาย ด้วย “เทคนิค 18 อรหันต์การขาย” เช่น

1.เทคนิค Choice or Choose

2.เทคนิค Either or

3.เทคนิค Sorting By Self or Sorting By Others

วิทยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

การศึกษา

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

•ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ฯลฯ


Sponsored
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมี...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขาย หัวหน้าการขาย ผู้จัดการขาย และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

ไอบิส สไตล์แบงคอก รัชดา

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนา 3900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird 3500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า
กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผลแบบยอดนักขายมือโปร
4950บาท
นักขายที่ทายอดได้ทะลุเป้าและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล จะมีวิธีการนาเสนอขายหรือ Sales Pitch ที่ทรงพลังและสมาร์ทในการสร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจให้กับลูกค้า
ขายของออนไลน์ อะไรดี ปี2020
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันมีผู้คนมากมายสนใจอยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือ ขายของออนไลน์ เพราะดูเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก แต่แท้จริงแล้วการขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องรู้จักหลักการทำการตลาด การเลือกสินค้า และอื่นๆอื
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรื
Sponsored
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!
3900บาท
เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง
HOT DEAL
เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร คนรุ่นใหม่ ร่วมจุดไฟฝัน สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อพลิกโอกาสทางการค้า รู้เท่าทันการตลาดยุคดิจิทัล
ขายอย่างไร ให้ชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์ (โต้แย้ง – ต่อรอง- ปิดการขาย-งานหลังขาย)
3800บาท
พัฒนา ทัศนคติเชิงบวก เมือพบกับสถานการณ์ที่ยาก เข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในการขาย เพื่อเลือกใช้วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสม ที่จะชนะใจลูกค้า และรักษาลูกค้าได้ เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า เสร
หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
3900บาท
ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าเป็น
เทคนิคการขายเชิงรุกในภาวะคนซื้อไม่อยากจ่าย  (Proactive Selling to Make Sales Performance)
5500บาท
นักขายในยุคที่เศรษฐกิจถดถอยเป็นโอกาสที่ผู้ที่ทำงานเชิงรุกจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการทำงานแบบต้นทุนต่ำแต่ให้ผลเกินคาด ทั้งในแง่ Sales Productivity และ ประสิทธิภาพในการเก็บหนี้ค่าสินค้าซึ่งเจ้าหนี้มักฉวยโอกาสในการดึงการชำระเงินให้ยาวกว่าเดิม Supplier