ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในองค์กรที่เป็นธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มีแนวทางในการบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับได้ว่ามีจุดเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง แม้การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นงานที่มีขอบข่ายงานที่สามารถนำมาใช้เป็นการทั่วไปได้กับองค์กรทุกสัญชาติ แต่ย่อมเป็นการดีหากผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างาน HR ที่ไม่เคย 

มีประสบการณ์ในงาน HR มาก่อน จะได้เรียนรู้แนวทางและสไตล์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรญี่ปุ่น

อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป    

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

+ โฟกัสงาน HRD ในโลกธุรกิจ 4.0

+ กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

+ กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRD และงาน HRD ที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร

+ ทักษะของคนทำงาน HRD สมัยใหม่

+ การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD) สไตล์ญี่ปุ่น

(1) ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น

     (1.1) การมองคนทำงาน

     (1.2) การพัฒนาพนักงานตามแนวคิด Monotzukuri

     (1.3) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด On-the-job Training

     (1.4) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด HO-REN-SOU

     (1.5) การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน

(2) การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization)

     (2.1) ระบบงาน OJT ที่ได้ผล (Effective OJT Setting)

     (2.2) การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือ Multiple Skills

     (2.3) การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)

     (2.4) การจัดทำ Work Instruction

     (2.5) การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

     (2.6) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การทำ OPL เป็นต้น

     (2.7) การวิเคราะห์ Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล

     (2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรม KAIZEN เป็นต้น

(3) ระบบบริหารคุณภาพเช่น ISO, IATF และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR

(4) การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development) เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน

     (4.1) ทดสอบ : ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงาน HRD

     (4.2) กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน

          - การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training : OJT)

          - การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training : OFT)

          - การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และคำแนะนำของวิทยากร

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

----------------

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

-กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย :

 – เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

 – Manager 

 – HR officer 

 – ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท 3900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น, HRD
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเองและรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่งมีหลากหลาย
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016)
10000บาท
อยากรู้ !! ระบบการตรวจประเมินหน้างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นยังไง ....รีบมาเรียน UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016) กับเราซิคะ
ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรและพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนําเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4922บาท
เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางาน โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง นำไปสู่การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ