ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

จำนวนคนดู 41 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการเเละเหตุผล

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015), ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015), และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:2018) ไปพร้อม ๆ กันเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ 

3. ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้ง ในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน 

4. ลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบ 

เนื้อหาหลักสูตร 

Day 1 : 

1. ประวัติความเป็นมาของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 และ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลัก 

2. โครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 High Level  Structure, HLS กับข้อกำหนดหลัก 

3. ระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Integrated Management System) 

4. บริบทขององค์กร (Context) และ Workshop 1 

5. ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

6. การวางแผน (Planning) 

7. Workshop 2 - การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสและการวางแผน 

Day 2 : 

1. ส่วนสนับสนุน (Supporting) และงานข้อมูล 

2. การปฏิบัติการ (Operating) 

3. Workshop 3 – การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผลปฏิบัติงาน 

5. Workshop 4 – การตรวจติดตามภายใน 

6. การปรับปรุง (Improvement) 

 

 รูปแบบเเละการอบรม : บรรยาย

  ผู้ควรเข้าอบรม 

 • บุคคลที่สนใจ 
 • เจ้าของกิจการ 
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 
 • คณะทำงาน 

 หมายเหตุ 

- การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์) 

- ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , บจก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น 

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

- ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค  

- ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

- ประสบการณ์ 23 ปีในตำแหน่งผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการจัดการคุณภาพ / การประกันคุณภาพและความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าและ 9 ปีในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (EHS) - มีประสบการณ์ด้านการกำกับและฝึกสอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) การจัดการห่

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลที่สนใจ
 • เจ้าของกิจการ 
 • ผู้บริหารขององค์กร 
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 
 • คณะทำงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (Chaophya Park Hotel)

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,800.00 บาท 5,800 บาท / ลูกค้าตรวจประเมินของบริษัท ผู้เข้าอบรมท่านที่ 2 เป็นต้นไปลด 20% 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:นางสาวชุติมา นนทพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ :034-427535-6

หากท่านต้องการสมัคร Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบมาตรฐานเเละคุณภาพ, Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO
เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพของทางบริษัทต่อไป
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
การเขียนสัญญาจ้าง การออกหนังสือเตือน ระเบียบปฎิบัติ ประกาศคำสั่งต่าง ๆ ที่ฝ่าย HR ต้องทราบ !!
2900บาท
พิเศษเฉพาะที่นี่!!! แจกฟรี เฉพาะที่นี่ ที่เดียว รับเอกสารตัวอย่างประกอบ มากกว่า 40 เรื่อง นำไปใช้ได้ทันที!!
9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
4922บาท
Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน ซึ่งพบว่าการมีเพียง technical skill ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะการมี soft skill จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
3900บาท
รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
3900บาท
เพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
Leadership & Decision Making
3500บาท
เรียนรู้สองมิติของผู้บริหารคือ การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตนเอง และ พัฒนาเทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่ผู้บริหารได้พบเป็นประจำทุกวัน