เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

จำนวนคนดู 288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 183 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย มีหน้าที่ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมาย พบว่าปัจจุบันลูกจ้าง ผู้ประกันตนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จำเป็นต้องมีการจัดอบรมให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย หรือยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน
หัวข้ออบรมสัมมนา
บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันสังคม

- ความรู้การประกันสังคมและเงินทดแทน จำนวน 3 ชั่วโมง

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 ชั่วโมง

- กฏหมายความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชั่วโมง


Sponsored
วิทยากร

นายณภัทร วจีอรรถยุต

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

สอนกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 รุ่นละไม่น้อยกว่า 50 คน
สถานที่จัดงาน

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

เขตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
จัดในสถานประกอบการของท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจำนวนคนอบรมต่อรุ่น ไม่น้อยกว่า 50 ท่าน และจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยอบรมในหลักสูตรดังกล่าว (ภายใน 1 ปี) เท่านั้น  

หากท่านสนใจให้ทางสภาฯ เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว สามารถระบุวันที่ต้องการอบรมพร้อมกับจำนวนรุ่น (สามารถอบรมได้มากกว่า 1 รุ่น ) ค่ะ เริ่มอบรมได้ตั้งแต่ เดือนเมษายน -30 กย.63 นี้

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณจิระกรธนัน
เบอร์โทรศัพท์ :02-651-9182-3

หากท่านต้องการสมัคร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ประกันสังคม, อบรมฟรี, กฏหมายแรงงาน, ผู้ประกันตน, มาตรา 33, มาตรา 39
DCC ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ DCC ในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน
3900บาท
Promotion สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) พร้อมใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทุกที่นั่ง
หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องน
หลักสูตร Effective Communication Skills
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัม