Logical & System Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65832

จำนวนคนดู 1954 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Logical & System Thinking  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะการคิดที่ต้องแยกองค์ประกอบต่างๆในเรื่องของข้อมูลประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์โดยผ่านการ SWOT Analysis เพื่อนำมูลที่สำคัญไปดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาไดเดียใหม่ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ปัญหา (Analytical Thinking) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อประยุกใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอด ลดความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น 3+6 เท่ากับ 9 หรือ 4+5 เท่ากับ 9 เช่นกัน ฉะนั้นการทำงานต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์วิธีการต่างกันแต่ในบางครั้งเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Innovation Organization) ได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการ การคิดสำหรับการย่อยข้อมูลในแต่ละประเด็นสำหรับการวางแผนการบริหารงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการคิดตามหลักการทำงานของสมอง การแยกแยะสภาวะอารมณ์และหลัการบริหารผ่านการสร้างกระบวนทัศน์ในการคิด การวางแผนงาน การตัดสินใจ การติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย


     1. ความคิดและความต้องการของมนุษย์ตามหลักของ Maslow

     2. การคิดและอยู่กับตนเองในปัจจุบัน

     3. Workshop 1 :ทบทวนความคิดด้วยหน้าต่าง 4 บาน

     4. Mindset & Skillset แตกต่างกันอย่างไร

     5. เทคนิคและองค์ประกอบในการคิดเชิงวิเคราะห์

     6. Workshop 2: กิจกรรมการจับประเด็นระดับความคิด ผ่านกรณีศึกษา

     7. การคิดวิเคราะห์ในการแยกประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ผ่าน Logic Tree หรือ ADKAR Model

     8. หลักการคิดตามหลักการทำงานของสมอง

     9. 4 ทักษะในการฟังเพื่อจับประเด็นนำมาคิดและวิเคราะห์

     10. Workshop 3 : กิจกรรมการฟัง 4 ระดับ พร้อม Sharing

     11. การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านเครื่องมือ

                 11.1 SWOT Analysis

                 11.2 Fishbone Diagram

     12. Workshop 3 : การคิดวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผ่านกรณีศึกษา

     13. การประเมินผลกระทบจากระบวนการคิด

     14. การสรุปนำความคิด แนวคิดเพื่อไปปรับเป็นแผนเพื่อการปฏิบัติงาน

     15. สรุปการเรียนรู้ ประเมินวัดผล มอบรางวัลจูงใจเพื่อส่งเสริมการคิด


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • การบรรยาย Coaching Brainstorming ถาม-ตอบ และการนำเสนอ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Logical & System Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Logical & System Thinking, การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผน, แก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด