Transforming Data with Power Query in Power BI

จำนวนคนดู 108 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Transforming Data with Power Query in Power BI
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สิ่งสำคัญก่อนที่จะสร้าง Report ใน Power BI ได้นั้นคือ การจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ Power BI ต้องการจะต้องอยู่ในรูปแบบ Database Format เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงของการทำงานข้อมูลของผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ Database Format แต่จะอยู่ใน Excel เป็นรูปแบบของ Report ซะส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถนำเอาไปใช้งานใน Power BI ได้ทันที เช่น มีหัว Report หลายบรรทัด หรือมีบรรทัดว่างมาคั่นข้อมูล หรือมียอดรวมมาแทรกระหว่างบรรทัดหรือระหว่างคอลัมน์ หรือมีเซลว่างที่ไม่มีข้อมูล ฯลฯ

คุณเชื่อหรือไม่ว่า 80% ของการเสียเวลาทำรายงานเกิดจากการจัดเตรียมข้อมูล การแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่พร้อมใช้งานสามารถเขียน VBA ช่วยได้ แต่จะมีสักกี่คนที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรม VBA ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการลบด้วยมือจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เสียเวลามากในเรื่องเหล่านี้

Power Query เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด เพราะการทำงานของ Power Query จะคล้ายกับการบันทึกคำสั่งใน VBA ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ และคุณไม่ต้องเสียเวลาแปลงข้อมูลใน Excel แต่อย่างใด เพราะ Power Query จะช่วยแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบให้อยู่ในรูปแบบ Database Format แล้วส่งกลับมาที่ Power BI ให้เอง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Power Query
 • เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
 • เรียนรู้การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้
 • เรียนรู้การรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 • เรียนรู้เทคนิคและการแก้ไขปัญหาที่ต้องพบในการใช้งาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • การ Import ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข้าสู่ Power Query ได้แก่ ไฟล์ Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรือการ Import ไฟล์ทั้ง Folder
 • การใช้งาน Query Editor
 • การ Refresh ข้อมูล
 • การแปลงข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การซ่อนบรรทัดข้อมูลที่ไม่ต้องการ การสร้างเงื่อนไขซ่อน/แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ การกระจายข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ เช่น
 • การแยกข้อมูลของชื่อและนามสกุลที่ป้อนเข้ามาในช่องเดียวกัน ให้เป็นชื่อและนามสกุลคนละคอลัมน์ ฯลฯ
 • การแปลงข้อมูลที่กระจายในแนว Row ให้เป็นแนว Column (Unpivot) ในรูปแบบ Database Format
 • การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลขที่คำนวณได้
 • การดึงข้อมูลประเภทวันที่ออกมาเป็นคอลัมน์ใหม่ เช่น ปี เดือน วัน ไตรมาส สัปดาห์ ฯลฯ
 • การสร้าง Fiscal Year ขึ้นเอง
 • การเปลี่ยนค่าของข้อมูล เช่น การเปลี่ยนค่า Error ในสูตร Excel ให้เป็นค่าว่าง 0 ฯลฯ
 • การจัดเรียงข้อมูลใหม่
 • การ Merge และ Split ข้อมูล
 • การ Consolidate ข้อมูลจาก Excel หลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์มารวมกัน
 • การสร้าง Column ใหม่ และการสร้าง Conditional Column
 • การสร้างฟิลด์คำนวณใน Power Query
Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Power BI, Power Query