รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2020

จำนวนคนดู 276 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
* มีความรู้ ลดสูญเสีย ท่านถูกหลอก กรณีใดบ้าง

พิกัดอัตราศุลกากรเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกของไทย ใช้เป็นตัวกำหนดการจัดเก็บภาษีอากร และใช้ในการควบคุมระบบตรวจสอบออกใบอนุญาตหรือการรับรองก่อนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าใจหลักการด้านพิกัดอัตราศุลกากร , สิทธิของผู้ประกอบการ ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงให้กับองค์กรที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร ในภายหลัง  

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ระบบพิกัด Harmonized System ในไทย และระบบสากล

2. ระบบการควบคุมการนำเข้าและส่งออกของไทยด้วย HS.Code  

3. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรล่าสุด 

4. โครงสร้างพิกัด เทคนิคการทำความเข้าใจและการนำไปใช้ที่ถูกต้อง 

5. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร   

6. Workshop ฝึกปฏิบัติการจัดกลุ่มพิกัดอัตราศุลกากร 

7. การใช้เทคโนโลยีในการค้นหาพิกัดและแหล่งข้อมูลด้านพิกัดที่ผู้ประกอบการควรรู้ 

8. สิทธิการลดหย่อนภาษีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (FTA) 

9. สิทธิสอบถามพิกัดล่วงหน้าอย่างไรให้ถูกต้องและได้ประโยชน์ 

10. ตัวอย่างคำวินิจฉัยและคำพิพากษา ด้านพิกัดอัตราศุลกากร บทเรียนราคาแพงของผู้ประกอบการ 

11. กระบวนการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อมีปัญหาพิกัด และการอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พิกัดอัตราศุลกากร, ศุลกากร, ็HS.Code

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด