หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์ พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด

จำนวนคนดู 319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์ พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 12 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

           ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายทางออนไลน์จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า ขั้นตอนการขายผ่านทางออนไลน์ รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: สุดยอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ

1.เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์

•เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

•เรียนรู้และเข้าใจลูกค้า

2.เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ มืออาชีพ

•ความรู้

•ทักษะ

•ทัศนคติ

3.กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายออนไลน์มือทอง

4.การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

5.การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย

•ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้

•ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ

•ลูกค้าช่างถาม (เน้นถาม ไม่เน้นซื้อ)

6.กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ

Module 2 เทคนิคการขายทางออนไลน์ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า

7.เทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ

•เปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย

•เทคนิคการสอบถาม – การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ

•การนำเสนอขายอย่างตรงจุด และเพิ่มยอดขาย ผ่านทางออนไลน์

•การปิดการขาย- ปิดเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order

8.กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่านทาง ออนไลน์ (Chat Line Facebook และ อื่น ๆ)

9.เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

•การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ

•ข้อควรระวัง

10.เทคนิคการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในงานขาย

Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

11.การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย

•วิธีการใช้งาน

•การเก็บรักษา

•อื่น ๆ

12.การแก้ปัญหากับลูกค้า

•ลูกค้าไม่ได้รับของ

•ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

•อื่น ๆ

13.การแก้ปัญหา อื่นๆ

•ร้านค้า

•ขนส่ง

14.วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

•การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

•การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

15.การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

•นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ

•การดูแลและคำแนะนำเพิ่ม

16.กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

17.สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์ พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด