หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต (Purchasing for Production)

รหัสหลักสูตร: 67739

จำนวนคนดู 109 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต (Purchasing  for Production)
รอบที่

1

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          งานจัดซื้อ เป็นงานสนับสนุนที่ทุกองค์กรต้องมีและในธุรกิจที่มีการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ในโครงการก่อสร้างนั้น งานจัดซื้อจะต้องจัดหาทุกอย่าง ที่ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

         ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ จะใช้ความรู้ในการจัดซื้อเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคเข้ามาร่วมด้วย แต่ว่าความรู้เชิงเทคนิคนี้ กลับมีปัญหาเพราะอะไร !

        จากประสบการณ์ของผม พบว่า 90% ของบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อ ไม่ได้จบการศึกษามาทางด้านวิศวกรรมหรือเทคนิคเลย และ 70% ของบุคลากรในงานจัดซื้อเป็นสุภาพสตรี !

        นั้นหมายความบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานจัดซื้อ ขาดทักษะทางเทคนิคได้แก่ Production Knowledge , Material Knowledge , Technical Knowledge

        ซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนกระบวนการสั่งซื้อ ในส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องทางวิศวกรรม เช่น การค้นหาวัตถุดิบทดแทน (Sourcing for Alternative material) , การจัดซื้อ เครื่องจักร เครื่องมือ
(Machine &Tool)และงานสั่งทำต่างๆ (Make to order : Spear part, Mold , Die)

        เมื่อมีปัญหาแบบนี้ การจัดซื้อ/จัดหาในของเหล่านี้ หน่วยงานจัดซื้อจะทำได้ในแบบผู้ประสานงานเท่านั้น !

        แน่นอนผู้บริหารทุกท่าน มีความคาดหวังให้หน่วนงานจัดซื้อของท่าน จะต้องทำได้มากกว่านั้น !!

        วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด ก็คือ การรับคนที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม (Engineer) เข้ามาทำงานงานในหน่วยงานจัดซื้อ ซึ่งเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่า Procurement Engineer แต่ในความเป็นจริง
เราก็พบว่า แทบจะไม่มีคนมาสมัครกันเลย

        เมื่อเป็นแบบนี้ ก็เหลือวิธีเดียวก็คือ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีทักษะทางด้านเทคนิคให้มากขึ้น แน่นอนเราคงไม่ได้คาดหวัง ในระดับที่จะทำให้เก่งเท่ากับวิศวกร

        แต่เราต้องการให้พวกเขาสามารถจะทำงานคู่ขนาน ร่วมไปกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมได้ ซึ่งหมายความว่า พวกเขาควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมในระดับต้นได้
ที่ได้แก่

         มีความเข้าใจเรื่อง วัสดุในงานอุตสาหกรรม (Industrial Material) / รู้ถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต / สามารถแก้ปัญหางานจัดซื้อ ในส่วน Factory & spare part Supply ได้

      เพื่อให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า งานจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต (Purchasing for Production)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ประเภทของการจัดซื้อ (Type Purchasing)

              -การจัดซื้อเพื่อการผลิต (Purchasing for Production )

              -การจัดซื้อเพื่อการบริหาร (Purchasing for Management )

  • การจัดซื้อเพื่อการผลิต เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไร และมีรายละเอียดอย่างไร ? (Type of Production)

             -การจัดซื้อเพื่อการผลิต เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไร ?

             -การจัดซื้อเพื่อการผลิต มีอะไรที่เราจะต้องซื้อ และมีรายละเอียดเป็น อย่างไร ?

  • แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดซื้อ ในผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม (Problem Solving for Engineering Product)

            -ความรู้ และเข้าใจในเรื่อง ข้อมูลเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ (Feature & Benefit)

            -การจัดลำดับชั้นทางวิศวกรรม (Engineering Level)

            -การเพิ่มทักษะทางวิศวกรรมให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Increase Engineering skill)

  • แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคนิค และการแก้ปัญหาการสั่งซื้อในงานวิศวกรรม

           -Exercise A : Feature & Benefit การนำเอาแนวคิดในเรื่องคุณสมบัติ และคุณประโยชน์ไปใช้ในงานจัดซื้อ

           -Exercise B : Reading a shop drawing เรียนรู้วิธีการอ่านแบบทางวิศวกรรม

           -Case study of Engineering Level การจัดชั้นผู้ขาย ตามระดับทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในงานประเภทสั่งทำ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ ที่มีส่วนของ Factory Supply & Production Supply
  • หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานที่คลอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ Factory Supply & Production Supply
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อไปทำงานในส่วนของ Factory Supply & Production Supply
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต (Purchasing for Production)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: งานจัดซื้อ, การผลิต, การบริหาร, การแก้ปัญหาการจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด