9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 22 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 3 ธันวาคม 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 43 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

                 เนื่องด้วยสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง Disruption อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้นายจ้างต้องควบคุมต้นทุน ปรับลดกำลังคนตามความจำเป็น และเริ่มให้ความสนใจเรื่องคุณภาพบุคคลากร ต้องมีทักษะความสามารถ ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดสามารถแข่งขันได้ พนักงานจึงต้องทราบความต้องการของผู้ว่าจ้างว่าต้องการคุณสมบัติและความสามารถอย่างไร? มีความตระหนักรู้ เข้าใจว่าตนเองมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร และสำหรับหัวหน้างานนั้น จำเป็นต้องรู้จักค้นหาปัญหา สิ่งสำคัญที่ต้องพํฒนาในหน่วยงานของตน

                โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรต้องมีการปรับความคิด ทัศนคติ Mindset เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับการทำงานเป็นทีม ปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ได้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรวมไปถึงเทคโนโลยี่ภายนอก และมีความเข้าใจว่า ตนเองมีส่วนในการพัฒนาองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไป

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับความคิดและทัศนคติของตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Reframe) และมีความคิดในแนวสร้างสรรค์


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ทำใมเราต้องเปลี่ยนแปลง

 • สภาพธุรกิจปัจจุบัน
 • ความต้องการของนายจ้าง
 • ความต้องการของตนเอง

2.9 Soft Skill ทักษะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    

 1. การบริหารเวลา Time Management
 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning
 3. ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotients
 4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
 5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 6. การสื่อสาร (Communication)
 7. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 8. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making
 9. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 10. กิจกรรมปฏิบัติ
 11. ถามและตอบ

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย, กรณีศึกษา, การอภิปราย, ถามและตอบข้อซักถาม

Sponsored
หลักสูตร Power of Communication

หลักการและเหตุผล            ในโลกของการแข่งขันที่รุนแร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล         นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง)

• วิทยากรบรรยายหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ISO9001, GMP, HACCP, ISO22000 , FSSC22000, BRC, ISO14001 , IATF16949 TQM, ISO9001, Productivity, Kaizen , 5S, QCC, Lean, SPC

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี (PREVIEW) เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย ให้สมัครภายในงาน **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ติดต่อ:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร 9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การปรับตัว, พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ, สำเร็จ, การบริหารเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด