หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
หน่วยงานจัดซื้อซึ่งจัดเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การดูแล รับผิดชอบการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือจำหน่าย จึงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่จะต้องเพิ่มพูน พัฒนาทักษะด้านการจัดซื้อต่างประเทศให้มีความเข้าใจและชำนาญยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของรายละเอียดงาน เอกสาร หลักเกณฑ์ พิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เสียเปรียบในการทำสัญญาการค้า

•สิ่งที่ควรทราบและเอกสารสำคัญในการดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

•วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms/Incoterms 2010)

•ข้อตกลงในการชำระเงินทางการค่าระหว่างประเทศ (Payment Terms) เกณฑ์การชำระเงินรูปแบบต่างๆ

หลักสูตร “งานจัดซื้อต่างประเทศ” จะนำเสนอวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ การจัดเตรียมเอกสารทางการค้าพิธีการ และเงื่อนไขทางการค้า เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)

 2. การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources)

 3. การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ ต้องการ

 4. การทําสัญญาซื้อขาย และข้อควรระวัง

 5. ทําความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2020) เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อ

               - RULES OF ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP

              - RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT FAS FOB CPT CIP

 6. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินค้า

               - วงเงิน Letter of Credit Trust Receipt (T/R)

               - วิธีการพิจารณาระยะเวลา และวงเงินที่เหมาะสม

               - Shipping Guarantee (S/G)

 7. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)

                - Letter of Credit

               - Bill for Collection

               - Clean Collection

               - D/P=Document Against Payment

               - D/A= Document Against Acceptance

               - Open Account (O/A)

               - Advanced of Payment

 8. การทําประกันภัย

               - การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย

               - การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

               - การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปก

 9. พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

               - สิทธิประโยชน์ ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA

               - การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping

10. ถาม-ตอบวิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม, วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด