ออนไลน์สัมมนา จุดเริ่มต้นการเริ่มธุรกิจกับ “การบริหารความเสี่ยงและการออกแบบระบบจัดซื้อด้วย ISO20400 & ISO31000”

รหัสหลักสูตร: 64399

จำนวนคนดู 976 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบการบริหารทางธุรกิจด้านการจัดวางจัดซื้อ การขาย และการวางกลยุทธ์ธุรกิจค์กร

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบมาตรฐานการจัดซื้อ ISO20400:2017  และ ISO31000:2018  

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบเข้ากับทางธุรกิจขององค์กร

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ  

เน้นการนำไปใช้จริง  สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
- วงจรการสร้างโครงสร้างทางธุรกิจ

- ข้อกำหนดมาตราฐานการจัดซื้อสากล  ISO20400:2017
- ข้อกำหนดมาตราฐานการประเมินความเสี่ยงองค์กร  ISO31000:2018
- การประเมินความเสี่ยงองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการจัดซื้อ
- การประยุกต์ระบบ ISO20400:2017 และ ISO31000:2018 โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การจัดซื้อและควบคุมผู้ขาย 

วิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, จัดซื้อ, กลยุทธ์, ISO, 20400, Business