ออนไลน์สัมมนา จุดเริ่มต้นการเริ่มธุรกิจกับ “การบริหารความเสี่ยงและการออกแบบระบบจัดซื้อด้วย ISO20400 & ISO31000”

จำนวนคนดู 161 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบการบริหารทางธุรกิจด้านการจัดวางจัดซื้อ การขาย และการวางกลยุทธ์ธุรกิจค์กร

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบมาตรฐานการจัดซื้อ ISO20400:2017  และ ISO31000:2018  

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบเข้ากับทางธุรกิจขององค์กร

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ  

เน้นการนำไปใช้จริง  ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
- วงจรการสร้างโครงสร้างทางธุรกิจ

- ข้อกำหนดมาตราฐานการจัดซื้อสากล  ISO20400:2017
- ข้อกำหนดมาตราฐานการประเมินความเสี่ยงองค์กร  ISO31000:2018
- การประเมินความเสี่ยงองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจและการจัดซื้อ
- การประยุกต์ระบบ ISO20400:2017 และ ISO31000:2018 โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การจัดซื้อและควบคุมผู้ขาย 

วิทยากร
ดูประวัติ

ณัฐพงศ์ แพเรือง (นัด)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ งานออกแบบนวัตกรรม ,สร้างกระบวนการผลิตและระบบบริหารที่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนือง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Procurement, จัดซื้อ, กลยุทธ์, ISO, 20400, Business

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด