รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)

จำนวนคนดู 184 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 52 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 26 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 117 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขนส่ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERMS) เกี่ยวกับข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (Term of Shipment) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยด้วย โดยที่ INCOTERMS มีการพัฒนา ปรับปรุง จนกระทั่งปัจจุบันปี 2020 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาล่าสุด ที่เรียกกันว่า INCOTERMS 2020 เพื่อให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติ     
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline :  


=> ลักษณะสำคัญและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERM)

=> ลักษณะสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020) 

     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea  and Inland Water Way Transport) 

     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ (Rules for and Mode or Modes of Transport)

 => ความแตกต่างสำคัญของ INCOTERM 2020 กับ INCOTERM 2010  และเรื่องสำคัญที่ต้องรู้

     >  การยกเลิกและเปลี่ยนแปลง

     >  การประกันการขนส่งสินค้า Freight Insurance 

     >  ใบตราส่ง (Bills of Landing—B-L)

     >  การเลือกใช้พาหนะในการขนส่ง  

     >  ภาวะความเสี่ยง    

     >  ความคุ้มครองในการประกันภัย  

=> ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขใน INCOTERM 2020  ที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้

     >  การส่งมอบ (Delivery)     

     >  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost) 

     >  การทำประกันภัย CFR (Insurance)     

     >  ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร CIF (Customs Clearance) 

     >  การขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะ (Loading & Unloading) 

     >  ความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหาย (Risk of Losses)

 => แนวปฏิบัติของการส่งมอบสินค้าของ INCOTERM 2020  ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

     >  FAS (Free Alongside Ship)          >  FOB (Free on Board) 

     >  CFR (Cost and Freight)          >  CIF (Cost, Insurance and Freight) 

     >  EXW (Ex Works)            >  FCA (Free Carrier) 

     >  CPT (Carriage Paid to)          >  CIP (Carriage and Insurance Paid) 

     >  DAT (Delivered at Terminal)         >  DAP (Delivered at Place) 

     >  DES (Delivered Ex Ship)         >  DEQ (Delivered Ex Quay)

     >  DDU (Delivered Duty Unpaid)         >  DDP (Delivered Duty Paid) 

=> ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกำหนด INCOTERMS 2020 ได้ดี

     >  เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

     >  เอกสารทางการค้า (Trade Documents)

     >  เอกสารทางการขนส่ง (Transportation Documents)

=> ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ INCOTERMS 2020 แต่ละเรื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  

 


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป 


วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหาวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


วิทยากร

ดร.ชำนาญ เงินดี (อาจารย์)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (โลจิสติกส์, งานเอกสาร, ธุรกิจการเงิน การธนาคาร, ธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: incoterm, การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด