สัมมนา Online : การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64609

จำนวนคนดู 187 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ในสภาวะเศรษฐกิจผกผัน รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการด้านแรงงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณ์การจ้างแรงงานไม่แน่นอน ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ พนักงานหยุดงาน การขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะเฉพาะทางความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ด้วยการจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล 

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจการจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. ความเสี่ยงคืออะไร 

2. ความเสี่ยงขององค์กร คืออะไร 

3. ความเสี่ยงในงานบริหารงานบุคคล 

4. เหตุฉุกเฉิน คืออะไร? 

5. ทำไมต้องมีแผนฉุกเฉิน ในงาน บริหารงานบุคคล 

6. การรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล 

7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน 

8. การจัดการกับเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ 

9. ตัวอย่าง การบริหารแผนฉุกเฉิน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดทำแผนฉุกเฉินฝ่ายบุคคล, ฝ่ายบุคคล, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด