สัมมนา Online : หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หัวข้อบรรยาย

1) ทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

2) การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและชัดเจน 

3) ทัศนคติของ Change Agent ตัวแทนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4) เทคนิคการเป็นผู้นำริเริ่ม Change Agent ในเชิงรุก 

5) หลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

6) พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ 

7) เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก 

8) วิธีการจัดทำแผนงานการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

9) Workshop : Change Management – Case 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง, หัวหน้างานขั้นเทพ, หัวหน้างาน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด