นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

- ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

- คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

- แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

- ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)

- ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

- การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

- การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ

- Mindset เพื่อความสำเร็จในงานนายหน้า

- เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

- กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ

- เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

- วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร

- การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์

- วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

- ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย, อบรมอสังหา, นายหน้า, นายหน้าอสังหาฯ, นายหน้าขายที่, นายหน้าขายบ้าน