การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 ( Overview ISO 14001:2015 Transition Course )

รหัสหลักสูตร: 66516

จำนวนคนดู 417 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 ( Overview ISO 14001:2015 Transition Course )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการใน องค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมจึงทำให้มาตรฐานนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก โดยในปี 2015 มาตรฐาน ISO14001 จะมีการปรับเปลี่ยนและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงควรจะมีการศึกษาข้อกำหนด เพื่อให้องค์กรสามารถนำมาตรฐานมา ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ :
   1. แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) ใน ISO 9000:2015 New Fundamental Concepts - The concept of organization purpose - The concept of external environment - The concept of interested parties
   2. โครงสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (Annex SL: High Level Structure)
   3. ประเด็นและสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
   1. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน จาก ISO 14001:2004 ไปสู่ ISO 14001:2015
   2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการเข้ากับระบบการบริหารจัดการอื่น
   3. เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Timetable
หลักสูตร 1 วัน
   09:00 - 10:30 น.  แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) 10:30-10:45 Coffee break
   10:45 - 12:00 น.  โครงสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (Annex SL: High Level Structure)
   12:00 - 13.00 น.  พักกลางวัน
   13:00 - 14:30 น.  ประเด็นและสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของระบบ ISO 14001:2015
   14:30 - 14:45 น.  Coffee break
   14:45 - 16:00 น.  การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO 14001:2015
   16:00 - 16:30 น.  Question and answer

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    สำหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหารและ คณะทำงานที่ต้องการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ใน องค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 ( Overview ISO 14001:2015 Transition Course )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015, Overview ISO 14001:2015 Transition Course

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!