พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

รหัสหลักสูตร: 64759

จำนวนคนดู 263 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ให้กับองค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

[1] ความเสี่ยงและโอกาส เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

[2] หลักการและสาระสำคัญของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

   * คำนิยามต่างๆ ที่สำคัญ * หลักการและภาพรวมของกฎหมาย PDPA

   * สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject) * บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

   * บทบาทหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

   * บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer : DPO)

   * การบังคับใช้และบทลงโทษ

[3] มาตรฐานและแนวปฏิบัติของประเทศไทยและสากล สำหรับการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล

   * แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Data Protection Guidelines 3.0)

   * GDPR * ISO/IEC 27701:2019 * NIST Privacy Framework.

   * ISACA Privacy Principles * The COBIT Framework : Data Relevant

[4] การเตรียมความพร้อมขององค์กร ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   * ปัจจัยความสำเร็จ (Key to Success) * Checklist หรือขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

   * กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

   * การกำหนดโครงสร้าง นโยบาย แนวปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแบบฟอร์มต่างๆในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[5] กรณีศึกษา (Case Study)


Sponsored
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, PDPA