การสร้าง Sales Mindset เพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดการขายในยุควิกฤต

รหัสหลักสูตร: 64831

จำนวนคนดู 246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การสร้าง Sales Mindset เพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดการขายในยุควิกฤต
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 16 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการเหตุผล :

           ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้ เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและอบรมความสามารถในการตลาด การขายและบริการกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้อง และความคิดเชิงบวกให้กับทีมงาน ซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่

           หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ

2.เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้

3.เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน

4.เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1.Mindset, Skillset และ Toolset

2.บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ

3.Growth Mindset

4.* แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก

5.วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

6.ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

7.ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัทและ *Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

8.การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

9.* Workshop การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขายของทีมขายของท่าน

10.การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

11.เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

12.การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

13.กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

14.เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

15.การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

16.กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

17.* Workshop 20/80 +90/10

18.การเพิ่มสถิติการขาย

19.การขายในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

20.การทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

21.แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

22.หลักการว่ากล่าวและตักเตือน

23.สรุปถามตอบ


วิทยากร

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สำหรับองค์กร (การขาย)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการตลาดการขาย

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน ฝ่ายการตลาดการขาย เจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่

                                                บริการลูกค้า ผู้ประกอบการ


โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้าง Sales Mindset เพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดการขายในยุควิกฤต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, ความสัมพันธ์ลูกค้า, การสร้างความพึงพอใจลูกค้า, การคิดบวก, มนุษย์สัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด