สัมมนา Online : เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 64875

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันในธุรกิจธนาคารที่ให้สินเชื่อบ้าน ได้มีการนำเสนอบริการที่ลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของธนาคารมากมายโดยเฉพาะประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นประกันที่มีความสำคัญกับลูกค้าผู้กู้บ้านเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้ยังน้อยอยู่ อีกทั้งผู้เสนอขายเองก็ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อยังไม่มาก นำมาซึ่งการขายผิดที่วิธี หรือขายแบบเน้นลดดอกเบี้ยเงินกู้เพียงเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมีประโยชน์มากที่สุดกับลูกค้าผู้กู้ซื้อบ้าน จึงเป็นที่มาของการทำหลักสูตรนี้ เป็นการชี้แนะวิธีการขายที่ถูกต้องกับผู้ขายและช่วยให้ผู้ขายสื่อสารให้ลูกค้ามีความเข้าใจผลประโยชน์ที่แท้จริง นำมาซึ่งผลงานยอดขายตามเป้าหมายของคนขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารนั้นๆ ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เสริมความเข้าใจประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และสิ่งที่นักขายต้องแม่น

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (New Loan & Refinance)

5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

6. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. ปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2. ประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. เสริมความเข้าใจประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และสิ่งที่นักขายต้องแม่น

4. เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (New Loan & Refinance)

5. เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

6. การตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิน พนักงานสถาบันการเงินที่ต้องขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน, ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต


ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom


วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง โดยใช้การเล่าเรื่อง Sales Story และให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิดปัญหาอุปสรรคการขาย และข้อโต้แย้งในรูปWork shop รายเดี่ยว และวิทยากรจะสรุปหาแนวทางแก้ปัญหา


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน, เทคนิคการขายประกันชีวิต, สินเชื่อบ้าน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด