ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 65059

จำนวนคนดู 114 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บทนำ

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย


ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR

2. เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้ QMR สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย

· QMR คือใคร

· คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง

· บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR

· การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party

· การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

· การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี

· การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

· องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้

· ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร

· เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร

· Workshop #1: อะไรที่ต้องกำหนดไว้ใน Quality Manual

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit

· Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่ QMR จะทำการอนุมัติ

· QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit

· การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร

· การปิด CAR/PAR ต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือ QMR จะพิจารณาอย่างไร

· Workshop #2: หน้าที่หลักของ QMR ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review

· หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร

· อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review

· วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ

· สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร

· QMR จะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจาก Top Management

· Workshop #3: ความรับผิดชอบของ QMR ในการทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่ 6: QMR เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Certified Body

· QMR ต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร

· ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อรับรองระบบ

· หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified Body

· หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certified Body ที่ QMR ควรรู้

· หากได้รับ CAR/PAR จาก Certified Body, QMR จะต้องทำอย่างไร

· เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PAR และได้การรับรองระบบ

· อีกหน้าที่สำคัญของ QMR คือการรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร, QMR มือโปร, QMR, ISO 9001 : 2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด