สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เช็คลิส 10 ลักษณะ ของผู้ประสบความสำเร็จ
หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

จำนวนเข้าชม 862 ครั้ง

เช็คลิส 10 ลักษณะ ของผู้ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จสร้างได้ ประตูสู่ความสำเร็จพร้อมเปิดต้อนรับคุณเสมอ ในวันที่คุณท้อแท้ สิ้นหวัง จงยืนหยัดเพื่อสิ่งที่หวังและตั้งใจ หมดแรงได้แต่อย่าหมดไฟ  หยุดพักได้ แต่ต้องกลับมาพร้อมกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง #วลีเด็ดฮะเก๋าเองฮะ  #แหล่มลอยยยยยย ความสำเร็จของแต่ละคน มีมาตฐานที่ใช้วัดไม่เหมือน ความสำเร็จสำหรับบางคนคือการได้ทำงานที่รัก


บางคนบอกว่าความสำเร็จของตนคือการมีเงินมาก หรือแม้กระทั้งความสำเร็จคือการที่มีชีวิตที่ดี มีความสุขก็เพียงพอแล้ว ถึงแม้นิยามความสำเร็จของแต่ละคนจะต่างกัน แต่คุณลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จ จะมีลักษณะแบบเดียวกันเสมอ  เช็คลิส 10 ลักษณะ ของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ข้อนี้จะใช่คุณหรือป่าว มาดูกัน!! #สัมมนาดีดี  #ทำนายความสำเร็จ  #ส่งต่อกำลังใจ
1.มีสามัญสำนึกที่ดี

การตัดสินใจจะใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานสามัญสำนึกที่ดี สามารถ แยกแยะปัญหา ที่ซับซ้อน ให้เป็น รูปแบบ ที่เข้าใจง่ายที่สุด
2.มีความรู้ลึกซึ้งในงานของตนเอง

เป็นผลจากการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต คนเหล่านี้จะ"ทำการบ้านอยู่เสมอซึ่งช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียว
3.พึ่งพาตนเอง

คนทีพึ่งพาตัวเอง จะเป็นคนที่แก้สถานการณ์ได้เก่งเมื่อประสบปัญหาต่างๆ จะมีกระบวนการคิดที่ละเอียดรอบคอบ เพราะต้องคิดถึงผลกระทบที่ตามมาเสมอเมื่อไม่มีใครคอยช่วยเหลือ ตั้งรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆได้ดี
4.มีสติปัญญา

มีความสามารถในการอ่าน การคิด และการเขียนเป็นอย่างดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เหมือนคนที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ในล่ะ
5.เรื่อง ขยันเป็นที่หนึ่ง

ผู้ประสบความสำเร็จมักจะขยันทำงานหนักกว่าใคร มีความสามารถ ใน การจัดการ รู้จักแยกแยะว่า อะไรสำคัญ หรือ ไม่สำคัญ
6.มีภาวะผู้นำ

รู้จักใช้ศิลปะการจูงใจคน ไม่ใช่ใช้อำนาจข่มขู่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ มีความเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
7.ประจักษ์ดีชั่ว

รู้จักแยกแยะสิ่งผิดกับสิ่งถูก มีคุณธรรมและความยุติธรรม ดำรงตนอยู่ในครรลองของศีลธรรม คุณงามความดีย่อมส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า
8.ชอบคิดชอบทำ

การที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักนำความคิด นั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดแล้วไม่ทำก็เปล่าประโยชน์
9.มุ่ง มานะ

มีความมั่นใจในตัวเอง เข้าใจธรรมชาติของศักยภาพของตน และให้นำหนักกับสิ่งที่คิดจะทำ ว่าสามารถเป็นไปได้เสมอ แค่ลงมือทำ
10.ช่างเจรจา

สามารถสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับได้ แม้กระทั่งต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ ทำได้โดยการฝึกฝน ไม่มีพรสวรรค์ขอให้มีพรแสวงเป็นอันใช้ได้

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูวิทยากรทั้งหมด »