ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่

เพิ่มทักษะความคิด สู่ความสำเร็จ
การพัฒนาตนเอง

จำนวนเข้าชม 472 ครั้ง

เพิ่มทักษะความคิด สู่ความสำเร็จ

Sponsored
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making

หลักการและเหตุผล    บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความ...

ดูรายละเอียด

“ความคิด” เป็นตัวจุดประกายความรู้ที่ทุกคนต้องมี และต้องได้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์งาน คิดเพื่อต่อยอด คิดเพื่อแก้ไขปัญหา คิดเพื่อวิเคราะห์ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ การใช้ความคิดมีมากกว่าการใช้คิดเพื่อทำงาน นั่นหมายถึงว่า รวมไปถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วย

ดังนั้น เลยอยากแบ่งปัน เรื่อง ทักษะการคิด (Thinking skill) แบบต่างๆ ในมุมมองที่ทุกคนสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาตัวเองได้

 

1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)

คือ กระบวนการคิดในรายละเอียด แยกแยะส่วนต่างๆ ออกเป็นส่วนพื้นฐาน หรือส่วนย่อยๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ เป็นการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอน เพื่อแบ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนๆ นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

2. การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)

เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรม จากทักษะและกระบวนการคิดแบบต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

 

3. การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)

คิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับวิถีการทำงานให้สอดคล้อง

 

4. การคิดเชิงระบบ (System thinking)

เป็นการคิดแบบมีขั้นตอน มองภาพรวมเป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อยๆ มีขั้นตอน และรายละเอียดแยกย่อยออกมา และเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้อย่างละเอียด

 

 

5. การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual thinking)

คือการคิดเพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบย่อยๆ หรือความสัมพันธ์ของข้อมูล ให้เห็นภาพใหญ่ หรือระบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

 

6. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)

คิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างรอบคอบ  โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่างๆรอบด้าน การสำรวจองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อตรวจสอบพิจารณา ตัดสินและประเมินความถูกต้อง ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

 

7. การคิดเปรียบเทียบ (comparative thinking)

เป็นกระบวนการคิดเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน ให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ป้องกันอนาคต

 

8. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

เป็นการใช้ความคิดเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำใคร โดยเกิดจากความคิดทฤษฎีและขั้นตอนการทำงาน มักเกี่ยวข้องกับการวางสิ่งต่างๆ ในรูปแบบใหม่ หรือหมายถึง "การคิดนอกกรอบ"

 

9. การคิดเชิงบวก (Positive thinking)

การคิดเพื่อให้เกิดเรื่องราวดีๆ หรือมุมบวก จากเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเจอ เพื่อยอมรับ เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข ให้เติบโตขึ้นโดยปราศจากความทุกข์

 

นอกจากนี้ ทักษะความคิดต้องเกิดขึ้นจากการกระทำ พร้อมกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดความคิดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องไม่หยุดคิด ไม่หยุดแก้ปัญหา เมื่อไรที่คุณสามารถผนวกทั้ง 9 ทักษะความคิดเหล่านี้ได้ จะทำงานหรือประกอบธุรกิจอะไรจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การพัฒนาตนเอง ดูวิทยากรทั้งหมด »