บันทึกสำเร็จ...

ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

จำนวนเข้าชม 5948 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ด.) และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)
 • Certificate Systemic (Brief) Therapy an advanced intensive residential training program  by Dr. John Banmen, R.Psych. from AVANTA the Virginia Satir Network: British Columbia, Canada. 
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ์

 • Honorary guarantee: ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ที่ปรึกษาระดับ A ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จากกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาวุฒิสภา ใน คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เจ้าของคอลัมน์  บริหารเชิงบวก+ 
 • นักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • วิทยากรรับเชิญในหลายช่องรายการทีวี อาทิ UBC news, Nation Channel, Health plus channel  เป็นต้น 
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ สำหรับองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนชื่อดังมากมาย
 • ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษา Hope of Thai People Foundation

ผลงาน: หนังสือ 5 เล่ม ได้แก่...

1. อะไรๆ ก็บวกได้ ..ด้วยพลังสมองยิ้ม

2. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย...เชิญทางนี้

3. องค์กรพอเพียง

4. 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง

5. เปิดปมบุคลิก

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตรออนไลน์เพื่ออนาคต 2021

Changer team…เปลี่ยนเกมแบบยกทีม ยุคโลกพลิกผัน

ออกแบบนวัตกรรม…ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด (Design thinking & Innovation @ work)

ถอดรหัส 7Habits กุญแจเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Agile mindset…ปรับสมองครองนวัตกรรมแบบยกทีม

Six thinking hats…เพื่อเก่งคิด เก่งสื่อสาร

คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving)

Resilience ปัญญาล้มลุก…เคล็ดวิชาฝ่าวิกฤติ

เปิดสมองครองแชมป์…ด้วย Growth mindset ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง

Feedback ได้ทั้งใจทั้งงาน…ด้วยโค้ชทวีปัญญา

ไขปริศนา Motivation 3.0…กุญแจสร้างทีมแห่งแรงบันดาลใจ

หลักสูตรมาตรฐาน


เก่งคิด (Problem-solving)

การคิดวิเคราะห์ & แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving)

คิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ นวัตกรรมแห่งอนาคต (Creativity and Innovation @ Work)

การคิดเชิงกลยุทธ์ ยุคโลกพลิกผัน (Strategic thinking VS VUCA world)

เก่งคน (Work with people)


สร้างสุข สนุกกับงาน Smile (EQ-driven team)

เทคนิคการสื่อสารแบบ Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

ผูกพันยืนหนึ่ง…ด้วยพลังทีมสร้างสุข (Employee team engagement)

เก่งปรับตัว (Adaptability & Self-management)


Emotional Agility อารมณ์คล่องแคล่ว…เคล็ดลับยอดนักปรับตัว

10 อุปนิสัยผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneur)

Growth mindset…ยกเครื่องความคิด ชีวิตยืนหนึ่ง

เก่งสื่อสาร (Communication skill)


สื่อสารพลิกสถานการณ์…ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา (Conversational Intelligence)

โน้มน้าวใจ…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Persuasive communication)

เจรจาต่อรองเพื่อได้ใจได้งาน (Smart Negotiation)

Happy Workplace


EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข

บริหารความเครียด อย่างสร้างสรรค์

สร้างสมดุลชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร(Work-Life Balance)

Positive thinking


สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก

สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วยพลังคิดบวก คิดสร้างสรรค์ (Cresitive thinking)

ปลุกยักษ์ให้ตื่น…ด้วยพลังคิดบวก (Positive thinking)

7 Habits plus


สู่ผู้บริหารประสิทธิผล…ด้วย 7 Habits

ถอดรหัสผู้นำเชิงรุกสไตล์ 7Habits

สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วย 7Habits plus (7อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล)

Leadership & Team building


ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive team)

Leadership mindset ยุคโลกพลิกผัน (VUCA world)

พัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิผล สไตล์หุ้นส่วนความสำเร็จ (Success partnership)

Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

 • ทั้งหมด
 • การพัฒนาตนเอง
 • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การพัฒนาทีม
 • แม่และเด็ก