บันทึกสำเร็จ...

ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

จำนวนเข้าชม 18916 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ด.) และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)
 • Certificate Systemic (Brief) Therapy an advanced intensive residential training program  by Dr. John Banmen, R.Psych. from AVANTA the Virginia Satir Network: British Columbia, Canada. 
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ์

 • Honorary guarantee: ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ที่ปรึกษาระดับ A ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จากกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาวุฒิสภา ใน คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เจ้าของคอลัมน์  บริหารเชิงบวก+ 
 • นักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • วิทยากรรับเชิญในหลายช่องรายการทีวี อาทิ UBC news, Nation Channel, Health plus channel  เป็นต้น 
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ สำหรับองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนชื่อดังมากมาย
 • ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษา Hope of Thai People Foundation

ผลงาน: หนังสือ 5 เล่ม ได้แก่...

1. อะไรๆ ก็บวกได้ ..ด้วยพลังสมองยิ้ม

2. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย...เชิญทางนี้

3. องค์กรพอเพียง

4. 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง

5. เปิดปมบุคลิก

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตรออนไลน์เพื่ออนาคต 2021

Changer team…เปลี่ยนเกมแบบยกทีม ยุคโลกพลิกผัน

ออกแบบนวัตกรรม…ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด (Design thinking & Innovation @ work)

ถอดรหัส 7Habits กุญแจเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Agile mindset…ปรับสมองครองนวัตกรรมแบบยกทีม

Six thinking hats…เพื่อเก่งคิด เก่งสื่อสาร

คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving)

Resilience ปัญญาล้มลุก…เคล็ดวิชาฝ่าวิกฤติ

เปิดสมองครองแชมป์…ด้วย Growth mindset ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง

Feedback ได้ทั้งใจทั้งงาน…ด้วยโค้ชทวีปัญญา

ไขปริศนา Motivation 3.0…กุญแจสร้างทีมแห่งแรงบันดาลใจ

หลักสูตรมาตรฐาน


เก่งคิด (Problem-solving)

การคิดวิเคราะห์ & แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving)

คิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ นวัตกรรมแห่งอนาคต (Creativity and Innovation @ Work)

การคิดเชิงกลยุทธ์ ยุคโลกพลิกผัน (Strategic thinking VS VUCA world)

เก่งคน (Work with people)


สร้างสุข สนุกกับงาน Smile (EQ-driven team)

เทคนิคการสื่อสารแบบ Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

ผูกพันยืนหนึ่ง…ด้วยพลังทีมสร้างสุข (Employee team engagement)

เก่งปรับตัว (Adaptability & Self-management)


Emotional Agility อารมณ์คล่องแคล่ว…เคล็ดลับยอดนักปรับตัว

10 อุปนิสัยผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneur)

Growth mindset…ยกเครื่องความคิด ชีวิตยืนหนึ่ง

เก่งสื่อสาร (Communication skill)


สื่อสารพลิกสถานการณ์…ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา (Conversational Intelligence)

โน้มน้าวใจ…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Persuasive communication)

เจรจาต่อรองเพื่อได้ใจได้งาน (Smart Negotiation)

Happy Workplace


EQ…หัวใจแห่งพลังทีมสร้างสุข

บริหารความเครียด อย่างสร้างสรรค์

สร้างสมดุลชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร(Work-Life Balance)

Positive thinking


สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก

สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วยพลังคิดบวก คิดสร้างสรรค์ (Cresitive thinking)

ปลุกยักษ์ให้ตื่น…ด้วยพลังคิดบวก (Positive thinking)

7 Habits plus


สู่ผู้บริหารประสิทธิผล…ด้วย 7 Habits

ถอดรหัสผู้นำเชิงรุกสไตล์ 7Habits

สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วย 7Habits plus (7อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล)

Leadership & Team building


ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive team)

Leadership mindset ยุคโลกพลิกผัน (VUCA world)

พัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิผล สไตล์หุ้นส่วนความสำเร็จ (Success partnership)

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

 • ทั้งหมด
 • อบรม emotional intelligence
 • อบรม creativity
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Thinking
 • อบรม Teamwork
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม Communication Skill
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • อบรม Leadership
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • การพัฒนาทีม