ปัจจัยหลักผลักความสำเร็จ
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนเข้าชม 3029 ครั้ง

ปัจจัยหลักผลักความสำเร็จ

Sponsored
หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

          การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุใ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ เหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก แต่ต้องแลกมาด้วยความพยายาม ความอดทน และตั้งใจลงมือทำอย่างจริงจัง โดยไม่ท้อถอยให้กับอุปสรรค บางคนคิดว่า เฮ้ย!! เรื่องง่ายๆ ลงมือทำไปโดยไม่ยั้งคิด สุดท้ายคุณอาจจะแบกรับภาระนั้นไม่ไหวก็ได้ ฉะนั้นต้องมีตัวช่วยผลักดันความสำเร็จด้วย 6 ปัจจัยเหล่านี้

 

1.มีเป้าหมายชัดเจน

หากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความตั้งใจ ความทุ่มเท ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะทำให้คุณทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด และไม่มีข้ออ้างใดๆ จงเชื่อมั่นในเป้าหมายและลงมือทำให้สุดความสามารถ

 

2.เรียนรู้ตลอดเวลา

ไม่ว่าคุณจะเก่ง และเชี่ยวชาญมากขนาดไหน ก็ห้ามหยุดหาความรู้ ให้หมั่นเพิ่มทักษะด้านต่างๆ คิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเอง

 

3.มีความคิดสร้างสรรค์

ความแปลกใหม่ หรือความหลากหลายต่อรูปแบบการทำงานทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานประทับใจและจดจำคุณได้เป็นอย่างดี การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่หลากหลายตามไปด้วย

 

4.รู้จักการสื่อสารที่ดี

การสื่อสารทั้งการพูด การแสดงออก ภาษาที่ใช้ และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละระดับมีผลต่อความสำเร็จของงานที่ทำทั้งสิ้น การสื่อสารสองทางอย่างชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และคิดบวก คือเคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

5.แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ชัดเจน

 

เป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทำงาน การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน รวมไปถึงทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น

 

6.การบริหารเวลาไห้เกิดประโยชน์

ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ และได้เปรียบคู่แข่ง ต้องบริหารจัดการเวลาให้เหนือกว่าคนอื่น ทั้งเรื่องของขอบเขตการทำงานในแต่ละวัน การบริหารเงิน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจะต้องบริหารเวลาใน 24 ชม.เพื่อทำงานอย่างเดียว ต้องแบ่งเวลาพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานให้คุณได้อย่างต่อเนื่องด้วย

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »