Project Investment Analysis and Management ( การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน )

รหัสหลักสูตร: 65805

จำนวนคนดู 1543 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Project Investment Analysis and Management ( การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน )
รอบที่

1

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

Century Park Hotel

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 57 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 57 วัน


รอบที่

2

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

Century Park Hotel

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 134 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 134 วัน


รอบที่

3

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

Century Park Hotel

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 238 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 238 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโครงการลงทุนของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำ ลดน้อยลง นั่นก็หมายถึงจะเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะทำงานให้สำเร็จได้ด้วยฝ่ายงานต่าง ๆในองค์กร ซึ่งมุ่งการดำเนินงานประจำวันแบบวันต่อวัน ในขณะเดียวกันความกดดันจากการแข่งขัน

ก็ได้บังคับให้ทุกหน่วยงานต่างต้องทำงานของตนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะผู้บริหารหรือหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องใช้ การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุนมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือ เวลา , ต้นทุน หรืองบประมาณ และขอบเขตของเป้าหมาย ให้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ โดยที่มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยงไม่มากก็น้อย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน การติดตามควบคุมอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้การดำเนินงานดียิ่งๆขึ้นไปและประสบผลสำเร็จด้านการบริหารโครงการลงทุนได้มี อย่างประสิทธิภาพในที่สุด


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. กระบวนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุนทั้งระบบ
 2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยทำให้เสร็จทันเวลาในโครงการลงทุน
 4. ช่วยทำให้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด
 5. ช่วยให้งานบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
 6. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายๆด้าน
 7. ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้โดยการวางแผน
 8. การสร้างระบบงาน และการจัดตารางการควบคุมทั้งต้นทุนและคุณภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Phase 1 : Project Definition

                   - ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการลงทุน (คุณภาพ,เวลา,ทรัพยากร &ต้นทุน)

                   - รายการชี้แจงภาพรวมของโครงการลงทุน

                   - การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (ปริมาณ และคุณภาพ)

                   - การกำหนดกลยุทธ์โครงการลงทุน

                   - SWOT Analysis , TOWS Matrix

                   - การเขียนรายงานเอกสารอนุมัติโครงการลงทุน

Phase 2 : Project Planning

                   - การจำแนกโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure)

                   - โครงสร้างของโครงการ (Project Organization)

                   - แผนผังความรับผิดชอบหน้าที่ในงาน (Linear Responsibility Chart)

                   - รายการเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)

                   - การกระจายทรัพยากร (Resource Allocation)

Phase 3 : Project Execution

                   - การกำหนดงานและลำดับหน้าที่งานตามตารางเวลา

                   - แผนผังลูกศร และแผนภูมิแท่งแนวนอน

                   - Precedence Diagram Method (PDM)

                   - Program Evaluation and Review Techniques (PERT)

                   - Critical Path Method (CPM)

Phase 4 : Project Monitoring

                   - การตรวจสอบงาน

                   - การวัดความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงาน

                   - การทดสอบ & การสอบบัญชี

Phase 5 : Project Closing

                   - ขั้นตอนการปิดโครงการลงทุน

                   - รายงานการปิดโครงการลงทุน

* ประเมินผลโครงการและการนำไปปรับใช้โครงการลงทุน สรุปทบทวน และถาม-ตอบ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย 40% , Workshop 60%
 2. Workshop ทดลองปฏิบัติจริงอยู่ในรูปแบบโครงการ “The Project”
 3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้งานจริง
 4. ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน

วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน
สถานที่จัดงาน

Century Park Hotel

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร Project Investment Analysis and Management ( การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Project Investment Analysis and Management, การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง