10 ข้อ การเป็นผู้นำที่ดี!
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนเข้าชม 5399 ครั้ง

10 ข้อ การเป็นผู้นำที่ดี!

Sponsored
หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

ที่มาของหลักสูตร   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพั...

ดูรายละเอียด

สำหรับใครที่ต้องการเปิดธุรกิจ หรือเป็นผู้นำด้านใดด้านหนึ่ง คุณต้องมีความพร้อม และคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ น่ายกย่องของกลุ่มคนหมู่มาก ฉะนั้น มาดู 10 คุณสมบัติของผู้นำ ที่ต้องเตรียมพร้อมกันเลยดีกว่า

 

1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้นำดีต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีด้วย เช่น สื่อสารตรงประเด็น แม่นยำ ไม่อ้อมค้อม ไม่ว่าจะเป็นการชมเชย วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ การบอกเป้าหมาย และสิ่งที่ควรทำอย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้องเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 

2. เป็นผู้ตามที่ดี

เป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้ตามที่ดีด้วย นั่นคือ ให้ค่าของทุกคนในทีม สร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ส่งเสริมให้ลูกทีมสื่อสาร ระดมความคิดและเปิดกว้าง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

 

3. มีระเบียบ วินัย

การมีระเบียบ วินัยจะช่วยทำให้ทุกอย่างชัดเจน ไม่วุ่นวายไม่สับสน ที่สำคัญช่วยให้ทีมงานทุกคน ทำงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

4. แจกจ่ายงานเข้าใจง่าย

ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องทำเองหมดทุกอย่าง ควรมอบหมายงานให้ทีมงานร่วมกันทำ และระดมความคิดบ้าง เพื่อให้ลูกทีมรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ มีผลงานให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจ

 

5. เป็นผู้ฟังที่ดี

นอกจากเป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ด้วยการฟังเป็นและถามเป็น เพื่อที่จะได้ข้อมูลและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ที่สำคัญเปิดมุมมองความคิด นำไปต่อยอดผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

6. ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

ผู้นำที่ดีควรตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ ถึงแม้คุณจะมีลูกทีมคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตตลอดเวลา ผู้นำต้องมีพลังในการทำงาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนทีมให้กระตือรือร้นไปพร้อมๆ กัน และต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย

 

7. มีส่วนร่วมกับทีม

ถึงแม้การเป็นผู้นำไม่ใช่การสั่งการหรือควบคุม แต่ต้องมีส่วนร่วมกับทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมมีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่า ทีมเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ร่วมกัน เพื่อให้งานไปในทิศทางเดียวกัน

 

8. อยู่กันแบบพี่น้อง

ผู้นำต้องรู้จักจุดเด่น จุดด้อยของลูกน้อง และรู้ว่าว่าอะไรบ้างที่ทำให้ทีมทำงานได้ดี ผู้นำควรรู้ถึงชีวิตส่วนตัวลูกทีมด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจและผลักดันได้อย่างเหมาะสม หรือทำงานร่วมกันเป็นทีมในแบบพี่น้องมากกว่าเจ้านายกับลูกน้อง เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจ และตั้งใจทำงานต่อไปเรื่อยๆ

 

9. มีความรับผิดชอบ

ทุกคนในทีมต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผู้นำด้วย เช่น ตรงต่อเวลา งานเสร็จตามกำหนด และรู้จักแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่

 

10. กล้าหาญและตรงไปตรงมา

เมื่อเกิดปัญหา สิ่งที่ผู้นำต้องทำก็คือ กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าพูด กล้าทำ กล้าวิจารณ์ เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนา และองค์กรเดินหน้าต่อไปได้

 

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »