บันทึกสำเร็จ...

job

ภูวเรศน์  ทรายสมุทร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย,พัฒนาธุรกิจ SME (การตลาด / การตลาดออนไลน์, ออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook / LINE / Google / Instag, การสร้างแบรนด์, การขาย, การสร้างแบรนด์)

จำนวนเข้าชม 5399 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้าน Digital Marketing Strategy & Social Media Marketing กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ประวัติการศึกษา

Masterof Science Program in Administration Technology

2000  –  2002                Maejo University, Chiangmai, Thailand.

                                    Bachelor’sDegree in Computer Science

1996   - 1999                 Assumption College Lampang   
             Major Science

ประสบการณ์

Consultantof   ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Digital Marketing Strategy & Social Media Marketing

                        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


คอร์สสัมมนาที่สอนโดย job ภูวเรศน์ ทรายสมุทร

  • ทั้งหมด
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร