เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 24 ตุลาคม 2556 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 24 เดือน ตุลาคม 2556

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในขั้นสูงโดยใช้ซอฟต์แวร์ Gx Developer (Mitsubishi PLC) และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคด้านแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
ผู้แทนหน่วยงานที่ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของเครือข่าย SMEs
การศึกษาศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
คุณจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อติดตามข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่ถูกแยกเป็นคอลเลกชันข้อมูลขนาดเล็ก (เรียกว่าตาราง) เพื่อขจัดความซ้ำซ้อน แล้วจึงกำหนดให้สัมพันธ์กันตามข้อมูลปลีกย่อยที่เหมือนกัน (เรียกว่าเขตข้อมูล)
เรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นในการซื้อขาย SET50 Index Futures. การใช้งานโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายทาง Internet
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
วิชาการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
ทำแต่ละวันให้ดีและมีคุณค่าที่สุด-ทั้งต่อตัวคุณเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม
เคล็ดลับแห่งความมั่งคั่งที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาล ถอดรหัสพิมพ์เขียวทางการเงินที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 24 ตุลาคม 2556