เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 01 เมษายน 2557 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 01 เดือน เมษายน 2557

ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสภาพการทำงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยของการทำงานให้ดีขึ้น
เป็นหลักสูตรแรกหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่ออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง
ส่งเสริมและผลักดันในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การบรรยายเรื่องโรคทางระบบผิวหนัง ทั้งในเบื้องต้นและเชิงลึก ที่สัตวแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกลับไปใช้ในการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ บินไปเรียน! เพิ่มประสบการณ์!
เรียนรู้วิธีการวางแผนภาษีอากร เพื่อนำกลับไปใช้ในการบริหารกิจการและธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดยอดสัมมนา เชิงกลยุทธ์ ด้านค้าปลีก , Shopping Mall , อสังหาริมทรัพย์, และฮวงจุ้ย เพื่อความสำเร็จ จาก 15 GURU
ฟรี! โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ต้องไม่พลาดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมภาพลักษณ์องค์กร
ครอสพื้นฐาน1. พื้นฐานตลาด Forex 2.การใช้ MT4 3.การใช้ indicator แต่ละตัว
อบรมสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในตลาดต่างประเทศที่เป็นพื้นฐานทั้งหมด เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ขั้นADVANCEได้

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 01 เมษายน 2557