registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 11 มิถุนายน 2558 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2558

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า
หลักสูตรการบริหารการเงินในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันด้านการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
พัฒนาผู้นำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อๆไปเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
เริ่มก่อน ถึงล้านก่อน! ตลาดครีมยังมีที่ว่างและการเติบโตรอคุณอยู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอางแต่ไม่มีความรู้ หรือ ผู้ที่ขายครีมอยู่แล้ว แต่ยังคลำทางไม่ถูก ต้องการต่อยอดให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้น!
ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ “บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้และทำความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษทางกฎหมาย และสามารถนำหลักการและแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทวงถามหนี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
“ทักษะการนำเสนอ” ถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกตำแหน่งงาน ในการนำเสนอ ถ่ายทอดข้อมูล หรือสิ่งที่รู้หรือคิดต่อผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้นำเสนอต้องการ
เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ สำหรับท่านที่สนใจที่เป็นทายาทธุรกิจ อยากขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจแฟชั่นให้แข่งขันได้ หรืออยากทำอาชีพเสริมด้านแฟชั่นฯ หรือมีไอเดียด้านแฟชั่น การออกแบบ เป็นต้น
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หรือ YMBA เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้บริหารที่สนใจจะก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารระดับสูง
"โลโก้ ... ไม่โนไอเดีย : Workshop ด้านการออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ อ.ภัทร สุขสิริกูล อาจารย์/วิทยากรประภาควิชา ดิจิทัล อาร์ตมีเดีย"
พบกับงานสัมมนาทางด้านอีคอมเมิร์สครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี THAILAND E-COMMERCE FORUM 2015 อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและเคล็ดลับจากกูรูในวงการอีคอมเมิร์สตลอด 2 วันเต็ม
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คุณก็สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจ Internet ได้เกินความคาดหมาย ด้วยหลากหลายกลยุทธ์และวิธีการทำตลาดที่คุณเลือกได้เอง

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 11 มิถุนายน 2558