registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 30 พฤศจิกายน 2558 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2558

สอนทำอาหารเพื่อประกอบเป็นอาชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือผู้สนใจจะทำรับประทานเองที่บ้าน
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการโรยตัวปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในแนวดิ่ง อาทิ โรยตัวทาสี งานทำความสะอาดกระจก ซ่อมแซมอาคารสูง เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ในพื้นที่สูง ซ่อมบำรุงลิฟต์ ตรวจเช็คเครื่องจักรบนที่สูง หรืองานที่ไม่สามารถตั้งนั่งร้าน
พัฒนาผู้นำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อๆไปเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าใจในสาระสำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001
เรียนรู้เทคนิคการลงโฆษณาผ่านทาง Facebook พร้อมทั้งรู้จักและเข้าใจ Facebook Ads ได้อย่างเจาะลึก
การฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านการเลือกใช้วัสดุในการนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและขั้นตอนการผ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง” วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list สนใจสมัครได้ที่ E-mail:trai
การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้
หลักสูตรสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมกรอบโครงสร้างทางความคิด (Proactive Mindset) พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก พร้อมรับมือกับความท้าทายและมองเห็นโอกาสแห่งการพัฒนา โค้ชตนเองได้ โค้ชผู้อื่นเป็น เพื่อการเติบโตอย่างมีพลังไปด้วยกัน - See
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ (e commerce course) กับทาง TakraOnline
:::สำหรับผู้ที่มีความชัดเจนในเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจไว้ : *งานสัมมนารายบุคคล* ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการให้"แผนที่ที่สมบูรณ์"ทั้งระบบความคิดความเชื่อและลู่ทางที่ชัดเจนในการไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางการเงินในชีวิต:::

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558