registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 มีนาคม 2560 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน มีนาคม 2560

Sponsored
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น
หลักสูตรการจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรักในสิ่งที่ทำแล้วลงมือทำมันอย่างจริงจัง
เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
การอ่านงบการเงินและบัญชี เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่ใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินอ่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แสดงศักยภาพและร่วมพัฒนาเอสเอ็มอีไทยทุกระดับให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ พร้อมพบการเปิดตัวกองทุนพัฒนา SME

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 มีนาคม 2560