หลักสูตรอบรมสัมมนา พฤศจิกายน 2560 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี พฤศจิกายน 2560 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เดือน พฤศจิกายน 2560

เชิญอบรมหลักสูตร ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 21 วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางานต่อเนื่อง)
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
ลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
เปิดอบรม Oracle Database แบบ Public สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น เปิดอบรมทั้งวันธรรมาด และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
หลักสูตรอบรมโลจิสติกส์ 240 ชั่วโมงในภาคทฤษฎี และอีก 240 ชั่วโมงในภาคปฏิบัติ พร้อมหาไปดูงาน จัดหาที่ฝึกงานและ หางานให้จนกว่าจะได้งานทำ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
การตั้งศูนย์เพลามีความสำคัญต่อระบบขับเคลื่อนและกระบวนการผลิต เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในการปรับตั้งศูนย์เพลาของเครื่องจักรจัวขับกับตัวตาม เพื่อให้การติดตั้งและบำรุงรักษาได้คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (
การพัฒนาตนเองของพนักงานขายให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของงานขายจึงเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าการขายสินค้าด้วยความเข้าใจ จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการขาย
เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคนและองค์กรอย่างไร
กดLike Facebook รับสิทธิ์สมาชิกฟรี พร้อมอบรมในราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาท
กดLike Facebook รับสิทธิ์สมาชิกฟรี พร้อมอบรมในราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาท
พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบพื้นผิว เพื่อการผลิตด้วย VISI รุ่นที่ 6 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
สัมมนาฟรี "ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ + WORKSHOP" พร้อมเนื้อหาอัดแน่นแบบสุด ๆ และ Workshop แบบคูล ๆ หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายจุดขายของสินค้าของท่านได้ สามารถหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของได้อย่างเป็นขั้นตอน
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายจุดขายของสินค้าของท่านได้ สามารถหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของได้อย่างเป็นขั้นตอน
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
- เอกสารทางการเงิน (Financial Document) - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document) - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (
ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหน หรือเริ่มจากจุดไหนในประสบการณ์การขายในตอนนี้ หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการขาย หากคุณพร้อมที่จะ “Take Action” ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คุณจะไม่ต้องค้นหาว่าปัญหาคืออะไรเพียงลำพัง เพราะเราจะช่วยคุณเอง
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
เพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ
ความรู้ด้านการบริการ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับการให้บริการที่น่าประทับใจและนำไปปฏิบัติได้จริง มีการสาธิตตัวอย่างให้ดูและให้ผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนด้วยตัวเอง
1. ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ในการนำเข้า-ส่งออก 2. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee) 3. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA 4. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิก
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง