การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and Control )

รหัสหลักสูตร: 66670

จำนวนคนดู 395 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and Control )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก
วัตถุประสงค์
     เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.    ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
   2.    ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต
   3.    การลดความสูญเสียในการผลิต
   4.    ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)
   5.    ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต
   6.    การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   7.    หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต
   8.    แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต
   9.    ระบบการผลิตแบบผลัก (Push System) และแบบดึง (Pull System)
   10.    ระบบคัมบัง (Kanban System)
   11.    เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง,มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work), ผังสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)                     
   12.    การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า
   13.    การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต
   14.    การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม
   15.    Process time & Cycle time & Manpower
   16.    Takt time & Cycle time
   17.    ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)
   18.    การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)
   19.    การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)
   20.    การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)  
   21.    การผลิตแบบต่อเนื่องด้วย Production Board
   22.    สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต
   23.    การใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource Planning: ERP)

ระยะเวลาอบรม     1 วัน 

   - วันละจำนวน  6 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม
   - การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and Control )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ, Production Planning and Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด