สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 28 พฤษภาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2561

วิธีทำการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเราต้องเปลี่ยนตามให้ทัน
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม้กางเขนแล้ว จะทำให้สา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้อง...ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว
4.0 เผยเคล็ดลับลงทุน อย่างไรได้กำไร ไม่ต้องเสี่ยงแถมปลดล็อกรายได้หลักแสนต่อเดือน
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน การขายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นักขายต้องมีทักษะการขายและการนำเสนอสินค้าที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า จนส่งผลให้ “จากลูกค้า กลาย ลูกค้าประจำได้”
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร…
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นใ
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น
การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน การขายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ในขณะที่ลูกค้าเก่าในมือเราเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกค้าใหม่ของคู่แข่ง ประกอบกับปริมาณการ