registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 10 สิงหาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2561

RE131 หลักสูตร: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) เหมาะสำหรับ ทุกท่าน เพราะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ และยังได้รับผลตอบแทนหลังจากปิดงาน เป็นจำนวนมาก!!
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมsการขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยวิธีการเสียบยอด จำนวน ๓ รุ่น
การจัดซื้อ และขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกิจการ
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก
เน้นการฝึกใช้ประโยคง่ายๆ ที่ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยมาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร
Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่ การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 10 สิงหาคม 2561