registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 03 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 03 เดือน พฤศจิกายน 2561

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
Infinity of Inspiration /แรงบันดาลใจไร้ขีดจำกัด / สัมมนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปตลอดกาล /
**งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการลงทุนรูปแบบใหม่ที่่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างมั่นใจ รับผลกำไรระยะยาว พร้อมสร้าง Connection สายอสังหาฯมืออาชีพ
การขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำวิธีดูแลรถยนต์เบื้องต้น
ไขทุกประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรม ไม่ว่าคุณจะอยากรู้เรื่องใดที่คาใจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พลังงานปัจจัยพื้นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนาทุกๆ ด้าน
สามารถลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นวัตกรรมถือเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ตอบสนองความต้องการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นทั้งแรงและเร็ว การพัฒนารูปแบบการดำเนินการดำเนินธุรกิจหรือแนวทางการทำงานใหม่เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกพัฒนา
เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและวิธีการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 03 พฤศจิกายน 2561