หลักสูตรอบรม ทักษะการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill)

รหัสหลักสูตร: 66803

จำนวนคนดู 969 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ทักษะการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)


          การโค้ช เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถดึงศักยภาพของผู้นำเพื่อนำมาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การโค้ชเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ช (Coach) และผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) เพื่อให้ผู้ที่ถูกโค้ชนั้นได้ไปให้ถึงจุดหมาย

          Coaching Skill เป็นทักษะที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมีทักษะในการโค้ช การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจทำให้ผู้ใต้บังบัญชาเกิดศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทำให้เกิดกระบวนการสื่อสาร สร้างพื้นที่ความปลอดภัยทำให้งานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายด้วยความสามารถของผู้ที่ถูกโค้ชเอง


วัตถุประสงค์ (Objective)


          1.เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมเข้าใจในกระบวนการโค้ช และดึงศักยภาพและเป้าหมายของผู้ที่ถูกโค้ชออกมาด้วยแผนงานอย่างมีเป้าหมาย (SMART GOAL)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกคิดและรับฟังอย่างเป็นระบบไม่ตัดสินผู้ที่ถูกโค้ชอย่างเข้าใจ และสามารถสร้างทางเลือก (Option) ให้ผู้ที่ถูกโค้ชได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างไร

          

รูปแบบการการอบรม (Methodology)


          •การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group การปภิปรายสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          •ความหมายและที่มาของหลักการโค้ช (Coaching)

          •ทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช

          •การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)

          •เทคนิคการโค้ช ผ่านเครื่องมือ PERMA

                    oP-Positive Emotion

                    oE-Engagement

                    oR-Positive Relationships

                    oM-Meaning

                    oA-Accomplishments

          •การโค้ช(Coaching) ด้วย GROW Model

          •การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal

          •สรุปการเรียนรู้


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ทักษะการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม ทักษะการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill), Coaching Skill, อบรม 2566, Online training, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมหลักสูตร 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด