กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด

รหัสหลักสูตร: 66447

จำนวนคนดู 1142 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง คนแต่ละ Gen ก็มีความแตกต่างกัน, ทำให้กลยุทธ์วิธีก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. กระนั้นก็ตามกลยุทธ์ทางด้านการขายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คือโจทย์หลัก ที่จะทำให้ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งนระดับระหว่างองค์กร หรือระดับผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
     Customer Behavior เป็นสิ่งที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายให้ความสำคัญ ไม่ว่า “customer” จะเป็นระหว่างองค์กร หรือ End-User เลยก็ตาม เนื่องจากกลยุทธ์และเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิตอล ผู้ซื้อมีความรู้ และ *เรื่องมาก* มากกว่าเดิม.. ดังนั้นภาคองค์กรธุรกิจจึงมีการปรับแผนและเทคนิครองรับการปิดการขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้พาร์ทเนอร์และคู่ค้าที่ส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันอย่างมั่นคง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยผู้ซื้อ
                                  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย Customer Analytics & Tools
                                  ปรับทัศนคติการขาย และการลดข้อโต้แย้ง
                                  การกำหนดกลยุทธ์วิธีขาย
เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที
เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง การสร้างอำนาจการต่อรองระหว่างการขาย
                                  สร้างความรู้พื้นฐานกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
                                  การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเทียบการขาย
                                  มิติและมุมมองฝ่ายจัดซื้อระหว่างองค์กร
เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง การพยากรณ์ความคุ้มค่าจากอำนาจการต่อรองของลูกค้า
                                  การคำนวณ CLV และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แนวโน้มซื้อซ้ำ
                                  สร้างทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง
                                  กลยุทธ์แก้วิกฤติข้อร้องเรียน และเรียกร้องของลูกค้า
เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที
เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง หลักการนำเสนอและเทคนิคเจรจาต่อรอง
                                  นำเสนอ ไม่ใช่แค่การขาย
                                  การใช้จิตวิทยาเชิง Prescriptive ในการเจรจาขาย
                                  เทคนิคปิดจบการขายให้สำเร็จได้คำสั่งซื้อ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, เทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า