สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 มีนาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2562

การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่า
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
ทำจริงขายจริง! เจาะตลาดจีน-เชื่อมตลาดโลก ด้วย Alipay & Wechat การขายสินค้าไทยไปตลาดจีนพันล้านคน จะเป็นเรื่องยากมากถ้าไม่ใช้ช่องทางตลาดเฉพาะของคนจีน เป็นสังคมไร้เงินสด และซื้อขายผ่าน Platform และ Social network ของคนจีนเท่านั้น
Digital Disruption กำลังกวาดล้าง ผู้ล้าหลัง ทางนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม! และผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตนเองจะถูกบังคับให้เปลี่ยน เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกับยุคแห่งอนาคต!
เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสา
สามารถออกแบบ จัดทำ Training & Development Roadmap และนำไปปฏิบัติได้จริง
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3900บาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving
หลักสูตรนี้กล่าวถึงเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือสำคัญของ Excel เช่น การหาผมรวมย่อยของ Subtotals,การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ฯลฯ รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ,การป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์
เรียน ท่านผู้มีเกียรติ เนื่องด้วยโครงการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดำเนินการจัด สัมมนา “ภาวะผู้นำ และการจัดการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจิตัล” (Innovative Leadership and Management in Digital Age) ในง
ICE BREAK ละลายพฤติกรรม • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล • แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
เรียนรูมาตรฐาน e-Learning ใหม่ ฉีกกฎการเรียนรู้แบบเดิมๆ ปฏิวัติความรู้จาก Standardize ไปสู่ Personalize ยิ่งเข้าใจข้อมูล ยิ่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
"คนที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเท่านั้น ที่จะประสบความสําเร็จ"ค้นคําตอบ...เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองได้ในหลักสูตรนี้
โรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของระบบต่างๆภายในร่างกาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป ขอเพียงเราเปิดโอกาสและทำความเข้าใจกับอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ให้คำแนะนำโดยแพทย์แผนทางเลือก
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด
เพื่อให้ทราบถึงทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษาในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้นะคะ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 มีนาคม 2562