สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 18 มีนาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2562

อธิบายเกี่ยวกับหลักการสถิติและการแปลลผลข้อมูลทางการตลาด ผ่านการใช้งานโปรแกรม Excel
หลักสูตรเก็บ CPD วิชาอื่นๆ 6ชั่วโมง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ Excel ขั้นสูงในการตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะ
สามารถนำความรู้ และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบหรือนำไปสร้างสรรคผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dynamic Teamwork 4.0การดำเนินธุรกิจหรือองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นนอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ ความสำเร็จด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณก้าวแรกผิด 10 ปี 20 ปี เหนื่อยฟรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน คุณโชคดีที่จะได้เริ่มต้นในสัมมนานี้
ปรับเปลี่ยนตนเองและองค์กรให้ทันโลก โดยใช้ทั้งจุดเด่นของการจัดการการตลาดแบบเดิม ประสานเข้ากับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน เพื่อรับมือกับสภาพธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรไปอย่างคู่ขนานกับเวลาที่ผ่านไป

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 18 มีนาคม 2562