สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 18 มีนาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2562

หลักสูตร พูดอย่างไรมัดใจคนให้อยู่หมัด (How to say for Tie the Mind People)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
อธิบายเกี่ยวกับหลักการสถิติและการแปลลผลข้อมูลทางการตลาด ผ่านการใช้งานโปรแกรม Excel
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้อง/ภาษีที่ต้องเสียและภาษีที่ประหยัดได้จากการซื้อขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รวมถึงผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
การลดไขมัน(น้ำหนัก)และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
200บาท
เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ในการลดไขมันและการออกกำลังกาย โดยให้หลักในการปฎิบัติและเทคนิคการทำจนสามารถทำเองได้
สามารถนำความรู้ และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบหรือนำไปสร้างสรรคผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dynamic Teamwork 4.0การดำเนินธุรกิจหรือองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นนอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว
ปรับเปลี่ยนตนเองและองค์กรให้ทันโลก โดยใช้ทั้งจุดเด่นของการจัดการการตลาดแบบเดิม ประสานเข้ากับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน เพื่อรับมือกับสภาพธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรไปอย่างคู่ขนานกับเวลาที่ผ่านไป

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 18 มีนาคม 2562