registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 04 พฤษภาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 04 เดือน พฤษภาคม 2562

หลักสูตรที่เป็นมากว่าการสอนให้ใช้เครื่องมือ แต่จะได้มากให้มากกว่าการเรียนรู้ คือผลลัพธ์ เพราะเรา ไม่ได้แค่สอนการใช้เครื่องมือในการทำตลาด แต่เรา คัดเฉพาะ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 บัตรบรอนซ์เงิน ฝึกอบรม ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม
หลักสูตร “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming เพื่อสร้างโครงงาน วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน” โดย อาจารย์ ผศ. ดร. ชยการ คีรีรัตน์ อาจารย์ผู้เชี่ยว

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 04 พฤษภาคม 2562