registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 11 กรกฎาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2562

SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย
SALE FOR NON SALE สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง
3900บาท
สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอนพื้นฐานการเทรดเบื้องต้นของตลาดต่างประเทศ หลักการวิธีทำกำไรง่ายๆ ในสกุลเงินทั่วโลก หุ้น ทอง น้ำมัน และการเทรดให้ได้กำไรง่ายๆด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ
การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
3900บาท
ทุกกิจการจำเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดหาเพื่อนำสินค้าเข้ามาขาย หรือนำวัตถุดิบชิ้นส่วนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือจัดหาข้าวของอุปกรณ์เพื่อมาใช้งานในสำนักงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบขั้นตอนของการนำเสนอ PPAP การประยุกต์ใช้ควบคุมเอกสารและบันทึก PPAP
หลักสูตร SALE FOR NON SALES ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศฟรีทุกที่นั่งในวันสัมมนาทันที
ฟรี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยกลุ่มลูกค้าเพื่อการพัฒนาและการจัดหน้าร้านสำหรับแสดงสินค้า โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
DITP ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย จัดงาน “เจาะลึกออกแฟร์ ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active”

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 11 กรกฎาคม 2562