registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 กรกฎาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2562

• สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อกำหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อกำหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ • สามารถเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชี้ทางรอด พลิกธุรกิจให้ รุ่ง รวย” เพื่อช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 กรกฎาคม 2562